Sekretesspolicy

1. Syfte

Wifog har åtagit sig att skydda dina personuppgifter. Vi samlar in, använder, hanterar och sparar dina personuppgifter i enlighet med General Data Protection Regulation 2018 (“GDPR”) och våra egna policyer och förfaranden. Syftet med denna dataskyddspolicy ("Policy") är att reglera hur Wifog samlar in, använder, hanterar och sparar personuppgifter. Vi har utvecklat denna policy som en del av vårt arbete för att skydda av dina personuppgifter.

2. Allmänt

För att kunna få bästa möjliga ekonomiska fördelar med ditt medlemskap med oss ​​och för oss att tillhandahålla tjänster och erbjuda andra fördelar på bästa möjliga sätt, måste vi samla, bearbeta och spara din personliga information (bilaga) enligt vad som är beskrivs i denna policy. I följande avsnitt redogörs för vilken personlig information som samlas in, hur den används och lagras, och när vi kan dela med oss av din personliga information till tredje part. Sekretesspolicyn är en obligatorisk och därmed en del av användarvillkoren för tjänsten. Villkor som definieras i sekretesspolicyn ska ha de innebörd som tillskrivs dem i servicevillkoren om inget annat anges i detta dokument.

3. Insamling av personuppgifter

Det är nödvändigt för oss att samla in personuppgifter från dig för att kunna ta del av och använda Wifog-tjänster. Genom att lämna in din personliga information till Wifog godkänner du Wifogs villkor för att behandla dina personuppgifter och ge dig Wifog-tjänster. Wifog samlar endast in, sparar, bearbetar, använder, kommunicerar och / eller avslöjar sådan personuppgifter i enlighet med denna policy. Om du agerar som mellanhand eller på annat sätt på uppdrag av tredje part eller ger oss information om en tredje part (till exempel en vän, en kollega, en anställd etc.) åtar du dig att du är auktoriserad representant eller agent för sådan tredje part och att du har erhållit alla nödvändiga samtycke från sådan tredje part till insamling, bearbetning, användning och sparande av oss av deras personuppgifter. Eftersom vi samlar tredjeparts data från dig, förbinder du dig att göra tredje parten medveten om alla frågor som anges i denna policy, helst genom att distribuera en kopia av denna policy till dem eller genom att hänvisa dem till vår hemsida.

4. Användning av personuppgifter

Vid upprättandet av användarkontot och din profil ber vi dig att lämna personlig information, till exempel din/ditt
● fullständiga namn
● födelseår
● adress
● kön
● e-postadress
● personnummer

Sådan information är nödvändig för att du ska kunna börja använda Wifog-tjänster. Ytterligare insamling av personuppgifter kommer då att användas vid användning av Wifog-tjänster som kallas "Enkäter", som kommer att utnyttja preferensfrågor, som innehåller uppgifter om ditt beteende och preferenser (t.ex. vad du tycker, vilka hobbys du har, vilka saker du planerar att köp, vilket jobb du har, etc.). Samlingen sker också via kommunikationsfunktioner eller när du skickar oss kundrelaterade frågor. Om du skapar ditt användarkonto via Facebook eller Google kommer vi att få nödvändiga uppgifter (grundläggande profilinformation som förnamn, efternamn e-post, kön, direkt från Facebook eller Google. Vi kan också använda data som är tillgängliga via dina OpenID- profiler.

Affiliate Program

De erbjudanden som vi eller våra partnerföretag kan komma att presentera för dig, eller för att förbättra relevansen av de undersökningar som vi eller våra partners ska genomföra. Vi kommer att inkludera använd din personliga information till:
● ge dig Wifog-tjänster och andra tjänster som du har begärt av oss
● att utveckla och förbättra Wifogs tjänster
● att utveckla nya tjänster och att informera dig om nya versioner av våra tjänster
● För att säkerställa att Wifogs tjänster fungerar korrekt
● Att skräddarsy annonser eller annan annonsering som vi eller våra partners kommer att visa dig eller på annat sätt göra våra erbjudanden mer personliga för att erbjuda dig mer relevanta tjänster.
● att kommunicera med dig angående användarkonto
● Att skicka servicemeddelanden till dig och hantera frågor till vår kundservice och support.
● att bedriva marknadsundersökning eller andra liknande studier
● att skicka dig nyhetsbrev eller andra periodiska meddelanden
● att kontakta dig för att informera dig om nya tjänster, produkter eller kampanjer.

Observera att vi får använda din personliga information för ovan angivna ändamål eller liknande.

5. Automatisk insamlad information

När du använder Wifog-tjänster samlar vi automatiskt in information för att tillhandahålla tjänster som hjälper oss att förstå hur du använder Wifogs tjänster och vi kan automatiskt fånga information från din enhet med hjälp av olika tekniska medel, inklusive de så kallade web beacons. Automatisk insamlad information kan innehålla din IP-adress, andra adresser eller ID-er till din enhet, webbläsare, internet, webbplatser som du besöker strax före eller strax efter att du använt Wifogs tjänster, sidor eller annat innehåll som du besöker eller på annat sätt interagerar med när du använder Wifog tjänster samt datum och tider du besöker, loggar in eller använder Wifog-tjänster. Vi använder även dessa tekniker för att samla in information om din användning av Wifogs e-post, till exempel om du öppnade, klickade på eller vidarebefordrade meddelandet. Sådan information kan samlas in från alla användare.

6. Webkakor

För information om cookies och vår hantering av dessa, se vår policy om cookies "Information om cookies", som finns tillgänglig på webbplatsen.

7. Delning av personuppgifter till tredje part

Web-beacons och knappar Wifog-tjänster kan vara försedda med innehåll eller annonsering från tredje part där så kallade “Clear GIF”-filer eller andra typer av web beacons används. Detta gör att innehåll från tredje part kan läsa och skriva cookies i din webbläsare i samband med innehåll från tredje part visas på Tjänsterna. Wifog-tjänster kan också förses med nycklar från en tredje part (som Facebook-knappen "Like" eller "Share"), vilket innebär att tredje part kan samla in information om dig av sådana tredje parts cookies som finns i webbläsaren, även om du använd inte nycklar. Information som samlas in via web beacons och nycklar samlas in direkt av tredje part. Vi har ingen del i dataöverföringen. Information till tredje man som samlas på detta sätt används som tredje parts egen insamling, användning och behandling av personuppgifter. 8. Information från andra källor Wifog samlar information från andra källor utanför ramen för Wifog-tjänsterna. Vi samlar in följande uppsättning personuppgifter från SPAR (via personnummer eller SSN).
● förnamn
● mellannamn
● efternamn
● adress

Denna information används för att säkerställa din adress för leverans av ditt simkort.

Vi har också tillgång till (vi lagrar inte) statistisk information från Leissner (antal samtal, SMS och MMS, volymen av dataanvändning).

Vi associerar denna information med den personliga information som vi samlar in via Wifog-tjänster och behandlar den kombinerade informationen som personlig information som omfattas av denna sekretesspolicy. Utöver ovanstående förbehåller Wifog sig rätten att övervaka och lagra trafiken och kommunikationen som sker via Wifog-tjänster för att förbättra tjänsterna, för att säkerställa att villkoren för överensstämmelse följs och att de också uppfyller myndighetens begäran att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.

9. Tillgång och korrigering av personuppgifter

På begäran kommer vi att ge den enskilde tillgång till dennes personuppgifter eller annan lämplig information om deras personuppgifter i enlighet med kraven i Wifogs policy. På begäran kommer vi att korrigera eventuella felaktigheter i personens personuppgifter som vi har eller kontrollerar i enlighet med kraven i Wifogs policy och gällande lagar relaterade till personuppgifter.

10. Återkallelse av samtycke

Om en person återkallar sitt samtycke som ges eller anses ha givits för vår insamling, användning eller offentliggörande av hans personuppgifter, informerar vi den enskilda om de sannolika konsekvenserna av att hans samtycke återkallas. Vi upphör (och får någon av våra partners och agenter att upphöra) samla, använda eller avslöja personuppgifterna om det inte är nödvändigt eller godkänt enligt gällande lagar. Se Annullerings- och återbetalningsregler

11. Utlämnande av personuppgifter till tredje part

Din personliga information kan lämnas till vårt moderbolag, våra dotterbolag och andra partnerbolag. Dessutom kan personuppgifter delas för att bemyndiga tredje part som behandlar personuppgifter för de syften som beskrivs i dokumentet. Sådana tredje parter är förbjudna att använda din personliga information för andra ändamål än här angivna. Vi kan ingå avtal med företag eller privatpersoner om tillhandahållande av vissa tjänster, inklusive samarbete om tekniska lösningar, datahantering, reklamtjänster och reklam eller andra former av kommersiellt samarbete. I sådana partnerskap tillhandahåller vi dessa partners den information de behöver för att utföra dessa tjänster, vilket kan innehålla din personliga information. Vi kan också göra vissa automatiskt insamlade, aggregerade eller på annat sätt personligt identifierbara uppgifter tillgängliga för tredje part för kommersiella ändamål eller reklamändamål eller för att hjälpa sådana parter att förstå våra användares intressen, vanor och användningsmönster för vissa program, visst innehåll, vissa tjänster och / eller någon av de funktioner som finns tillgängliga av Wifog-tjänster och för rapportering av överensstämmelse med olika krav. Vi är berättigade men inte skyldiga till tredje part för all information som lämnas till oss, om det krävs enligt lag eller om vi anser det vara rimligt motiverat för att (i) Följa enligt rättslig process, (ii) Upprätthålla villkoren (iii) Svara på påståenden att information bryter mot tredje parts rättigheter, eller (iv) Skydda våra rättigheter, egendom, personlig säkerhet eller tredje parts säkerhet. När du använder några Wifog-tjänster har du möjlighet att dela dina personuppgifter med andra användare av Wifog-tjänster eller med andra tjänster och deras användare.

Vi kan dela viss personlig information och icke-personliga uppgifter med tredje part för olika ändamål, inklusive, men utan begränsning, identifiera tredjepartsundersökningsmöjligheter för dig, underlätta ditt deltagande i en tredjepartsundersökning, spåra din undersökning, adressera undersökningskvalitetsfrågor och incitament / belöningsuppföljning. Eftersom vissa av dessa tredje parter kan bo utanför Europeiska unionen / Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan dina personuppgifter och icke-personliga uppgifter överföras, behandlas och lagras utanför det land där du bor, inklusive till eller i USA.

12. Omorganisering

Om vi ​​beslutar att sälja, köpa, slå samman eller på annat sätt omorganisera våra företag i vissa länder kan detta innebära att vi lämnar personuppgifter till potentiella eller faktiska köpare och deras rådgivare eller tar emot personuppgifter från säljare och deras rådgivare. Ett explicit användaravtal ska delas med alla registrerade användare av Wifog, för ändringar i sekretesspolicy (om någon) utlösts på grund av.

13. Länder utanför EES

Wifog-tjänster kan tillhandahållas med hjälp av resurser och servrar som finns i olika länder runt om i världen. Därför kan dina personuppgifter överföras till länder utanför landet där du använder våra tjänster, även till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), det vill säga till länder som inte kan skydda personuppgifter inom EES eller i länder som har olika lagar och regler för dataskydd, till exempel USA. I sådana fall vidtar vi åtgärder för att säkerställa att det finns en rättslig grund för en sådan överföring och att din personliga information är skyddad enligt lagens krav. Vi gör det till exempel genom att använda standardavtal som godkänts av relevanta myndigheter (vid behov) och genom att kräva andra lämpliga tekniska och organisatoriska information säkerhetsåtgärder.

14. LAGRING AV PERSONLIG INFORMATION

Din personliga information lagras endast i Wifogs datorsystem så länge som nödvändigt för att Wifog ska uppfylla sina skyldigheter gentemot dig som användare och att uppfylla avtalsförhållandet med oss ​​i enlighet med dessa användarvillkor eller så länge som Wifog måste lagra dem enligt lag. Därefter borttagen enligt Wifogs förfaranden för gallring. Observera att även om alla ändringar du gör kommer att återspeglas omedelbart eller inom rimlig tid i de användardatabaser som används, äger vi rätten att behålla all information du lämnar till oss för ändamål som säkerhetskopiering, arkivering, förebyggande av bedrägeri och missbruk, analys, uppfyllande av lagens skyldigheter eller för andra ändamål om det finns legitima skäl.

15. DINA RÄTTIGHETER

Varje kund som använder Wifog-tjänster har Data Subject Rights (i enlighet med EU-GDPR Article-15) för att få information om vilka personuppgifter om dig som Wifog lagrar och syftet med vilka de behandlas. Du har rätt att begära att vi upphör att behandla dina personuppgifter för ren marknadsföring eller marknadsundersökning. Observera att om du vägrar att ta emot marknadsföring eller annan kommunikation från oss, kommer du inte att kunna använda Wifog-tjänster. På begäran kommer vi att ta bort några referenser till dig eller blockera dem i vår databas. Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter, med förbehåll för gällande lag. Observera att återkallandet av samtycke till behandlingen av dina personuppgifter inte har någon retroaktiv effekt. Om du tar emot kommersiella e-postmeddelanden från oss kan du när som helst säga upp prenumerationen genom att följa anvisningarna i e-postmeddelandet. Du kan också begära att du inte mottar kommersiell e-post från oss eller andra reklammeddelanden som vi kan skicka till dig från tid till annan genom att skicka en förfrågan via e-post till support@wifog.com eller genom att skriva till oss på adressen i slutet av detta dokument. Du har möjlighet att visa och ändra inställningar för annonser i inställningarna för ditt användarkonto. Observera att vi inte kan visa annonser eller andra annonsmeddelanden. Vi kommer inte att kunna belöna dig med Wifog-poäng och du kan inte längre använda Wifogs tjänster. Observera att det kan ta upp till tio dagar för oss att behandla en begäran om att inte få kommersiell e-post. Under den här perioden kan du fortsatt få reklammeddelanden från oss. En begäran om att inte få kommersiell e-post påverkar inte vår förmåga att skicka administrativa meddelanden om Wifog-tjänster.

16. Registret

En gång per år är du fri att begära ett utskrift av dessa uppgifter. En ansökan om registrering ska ske skriftligen på papper och vara undertecknad av dig som sökande och skickad till Wifog Sverige AB Mailbox 155, 111 73 Stockholm.

17. SEKRETESS OCH SÄKERHET

Sekretess och säkerhet är något som vi anser vara mycket viktigt när vi skapar och tillhandahåller Wifog-tjänster. Därför har vi ett särskilt ansvar när det gäller frågor som rör integritet och säkerhet. Vi verkställer våra interna policyer och riktlinjer genom lämpliga aktiviteter, inklusive proaktiv och reaktiv riskhantering, säkerhet, utbildning och utvärderingar. Vi vidtar också lämpliga åtgärder avseende webbsäkerhet, fysisk säkerhet och risken för förlust av data och andra sådana risker. Sådana åtgärder tar vi hänsyn till de risker som representeras av behandlingen och typen av de data som ska skyddas. Tillgång till våra databaser över personuppgifter är begränsad till auktoriserade personer som har ett motiverat behov av tillgång till sådan information.

18. PERSONLIG DATA-ANSVARIG

Dataskyddsansvarig med ansvar för hantering av personuppgifter kan kontaktas på Wifog Sverige AB, 556975-7973 org.nr, Mailboc 155, 111 73 Stockholm, email: support@wifog.com, hemsida: www.wifog.com. Om du tror att Wifog inte har hanterat din personliga information på ett tillfredsställande sätt kan du kontakta Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.

19. Bilagor

Personuppgifter är kategoriserade i 3 stora kategorier;

1. Profildata

● E-post
● Lösenord
● Facebook profil
● Google-profil

2. Kontodata

● Förnamn
● Efternamn
● Kön
● Födelseår
● Adress
● Telefonnummer
● ICCID (integrerat kretskorts-ID)
● Pin-kod
● Puk-kod
● Stad

3. Service Data

● Personnummer
● Annonsrelaterad information
● Undersökningsrelaterad information
● Grundläggande information om kreditkort (sparade kort)
● Längd på besök
● Sidvisningar
● Navigationsvägar hemsida